Bò 7 Món

BEEF SEVEN WAYS as served in old Sài Gòn.

$35 PER PERSON

Gỏi Bò Beef salad, pickles, fresh herbs, nước chấm vinaigrette.
Bò Chả Đùm Steamed ground beef, woodear mushroom, glass noodles, lime.
Bò Nhúng Dấm Beef in vinegar sauce.
Bò Mỡ Chài Beef sausage wrapped in caul fat, garlic, five spice, grilled.
Bò Lá Lốt Ground beef & jicama wrapped in lá lốt leaves, grilled.
Bò Nướng Xa Lemongrass beef, scallion, grilled.
Cháo Bò Beef Congee, mung beans, green onion, cilantro.